Aller au contenu

Na GVA-onderzoek over nijpend tekort aan dokters: minister Vandenbroucke heeft plan klaar om probleem aan te pakken

LIES OOK. GVA-ONDERZOEK. Pijnlijk tekort aan dokters: klein jaar wachten op een dermatoloog is geen uitzondering

Ministre Vandenbroucke heeft vrijdag op zijn kabinet een delegatie van huisartsen ontvangen. Vanuit zijn bevoegdheden wil hij inzetten op vijf pijlers die de huisartsen moeten ondersteunen en waar verder rond zal worden gewerkt. « De minister hecht zeer veel belang aan een sterke eerste lijn en aan de rol van de huisartsen », zegt France Dammel, woordvoerder van minister Vandenbroucke. « De verontrustende signalen die hij krijgt, onder meer met betrekking tot het huisartsentekort, de administratieve overbelasting en de nood aan ondersteuning, neemt hij zeer serieus. Hij wil daarom samen met de huisartsen een werf opstarten voor een nieuw financierings- en organisatiemodel voor de huisartsen en de huisartspraktijken. »

Surcharge administrative

Een eerste pijler in de New Deal voor huisartsen is zorgen voor voldoende en goed verspreide huisartsenpraktijken. « Dat wil niet meteen zeggen dat het aantal op te leiden huisartsen omhoog moet », reageert dokter en ondervoorzitter van BVAS Dirk Scheveneels, die gisteren was uitgenodigd op het kabinet Volksgezondheid. « Il s’agit d’une commission de planification om hierover te beslissen. We moeten er wel voor zorgen dat we studenten kunnen warmmaken voor het beroep van huisarts. Een hele belangrijke daarin is het verminderen van de administratieve overlast, de tweede pijler in de New Deal van de minister. »

Dokter et ondervoorzitter van BVAS Dirk Scheveneels. « De belangrijke boodschap hier is dat artsen artsen zijn, ze zijn opgeleid om zieke mensen te helpen en ook preventief te werken. » © Dirk Van de Velde

Sinds corona hebben veel jonge en ook oude huisartsen om die reden afgehaakt, weet Scheveneels. « Die administratieve overlast is niet in een pennentrek op te lossen, vooral omdat hij verspreid zit over verschillende bevoegdheden. De afschaffing van de ziektebriefjes voor één dag is hierin al een goede stap vooruit. Huisartsen worden geconfronteerd met zo’n driehonderd verschillende attesten. De belangrijke boodschap hier est dat artsen artsen zijn, ze zijn opgeleid om zieke mensen te helpen en ook preventief te werken. De druk van de attestering ligt veel te hoog en moet dringend aangepakt worden. « 

Plus d’euros

Een derde pijler waar minister Vandenbroucke rond wil werken, is het verbeteren van de toegankelijkheid van de huisartsen. « Elke Belg kan op dit moment voor vier euro terecht bij zijn huisarts, twee miljoen Belgen kunnen dat zelfs voor één euro », zegt dokter Scheveneels hierop. « Ce n’est pas mon gros problème. Wel dat er duidelijke gebieden zijn waar er een groot tekort is. Eerst stelde dat problem zich vooral in Wallonië, maar ook in Vlaanderen is dit nu duidelijk het geval. We moeten er dus in slagen om huisartsen te overtuigen in die moeilijke regio’s aan de slag te gaan. Dit lijkt me een belangrijker doel dan de toegankelijkheid. »

1655532751 192 Na GVA onderzoek over nijpend tekort aan dokters minister Vandenbroucke heeft au 16 avril 2024

© BELGE

Het inzetten op een goed organisatiemodel, een vierde pijler in de New Deal, is voor Scheveneels een logische stap. « De solo arts heeft het steeds moeilijker, hoewel er nog altijd artsen zijn die ook alleen een goede kwaliteit van geneeskunde kunnen leveren. Het zijn vooral de jonge huisartsen die vanwege het evenwicht werk-privé in groepspraktijken willen werken. De minister pleit voor meer multidisciplinaire centre waar ook praktijkassistenten, verpleegkundigen en psychologen aan de slag zijn. Dat kan inderdaad een goede tracks zijn, tenminste als het ook financieel een haalbare kaart is. « 

Van vrij beroep naar ambtenaar

Over de laatste pijler, een evenwichtig financieringsmodel, zal volgens dokter Scheveneels nog duchtig worden gediscussieerd. « Le ministre geeft de aanzet naar een forfaitair model, waarbij een huisarts ongeacht zijn aantal patiënten of technieken die hij toepast een vaste bedrag per manand krijgt. Op die manier wordt het vrije beroep van huisarts herleid tot die van een ambtenaar. Ik betwijfel of dat de kwaliteit zal verbeteren. In België werken we al zeer lang met de nomenclatuur, de zogenaamde prestatiegeneeskunde. Un modèle à forfait mixte lijkt me realistischer om op te landen. « 

Voor Dirk Scheveneels est le belangrijkste van deze New Deal qui est le ministre de noodkreet van de huisartsen duidelijk heeft gehoord. « Sinds corona zijn er al te veel huisartsen uit het beroep gestapt, de druk is te groot. De minister laat blijken dat hij de problemen op het veld ziet. Elk initiatief dat wordt genomen om het beroep aantrekkelijker te maken, zullen wij volgen. « 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *